Αποκλεισμό πέντε χρόνων από τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις στην Κύπρο, επέβαλε η Επιτροπή Αποκλεισμού στην εταιρεία Helector Cyprus Ltd, η οποία η οποία ανήκει στον ελληνικό όμιλο «Ελλάκτωρ». Η κυπριακή εταιρεία είχε συμμετοχή στο έργο του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) Πάφου, το οποίο είχε καταγγείλει ο δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Αποκλεισμού, η οποία αριθμεί 41 σελίδες, ο αποκλεισμός της κυπριακής εταιρείας στηρίζεται στο γεγονός ότι «δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα στοιχεία, που της ζητήθηκαν, προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία της».

Στην απόφαση -με ημερομηνία 29.6.2018- αναφέρεται ότι η περίοδος του πενταετούς αποκλεισμού υπολογίζεται από τις 9 Μαρτίου 2016.

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top