Την τροποποίηση και την κωδικοποίηση του καταστατικού του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) ενέκρινε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, με απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Μεταξύ άλλων, στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ και της εξελεγκτικής επιτροπής προκηρύσσονται και διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, ως εξής:

Ορίζεται από το ΔΣ ορισμένος χρόνος και τόπος για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή 10 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών, καθώς και πέντε μελών της εξελεγκτικής επιτροπής και ισάριθμων αναπληρωματικών, με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχων αμέσων μελών του Οργανισμού.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται στην έδρα του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα, καθώς και στα κατά τόπους γραφεία του Οργανισμού, κατόπιν ορισμού αυτών από το ΔΣ, υπό την εποπτεία εφορευτικής επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από δικηγόρους μέλη των οικείων δικηγορικών συλλόγων, που διορίζονται για αυτόν τον σκοπό. Το έργο αυτών μπορεί να υποβοηθείται από ασφαλισμένους-μέλη του Οργανισμού.

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top